ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 24/5/2011
Τίτλος:
Περιγραφή: Η αξιολόγηση των μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από τους φοιτητές έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 26 Μαίου μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιουνίου, 2011. Η αξιολόγηση γίνεται ηλεκτρονικά στην αίθουσα Η/Υ. Οι διδάσκοντες συνοδεύουν τους φοιτητές στην αίθουσα Η/Υ, ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και στη συνέχεια αποχωρούν. Η διαδικασία αξιολόγησης εποπτεύεται από τα μέλη ΕΤΕΠ, κκ. Καραμούστο και Λυχναρόπουλο. Οι διδάσκοντες καλούνται να επικοινωνήσουν μαζί τους για να προγραμματίσουν την ημερομηνία και ώρα αξιολόγησης.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή