ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 4/11/2019
Τίτλος: Αναβολή μαθήματος "Τεχνολογία Βιομηχανικής Αντιρρύπανσης"
Περιγραφή: Οι παραδόσεις του μαθήματος του 9ου Εξαμήνου «Τεχνολογία Βιομηχανικής Αντιρρύπανσης» την Τρίτη 5 Νοεμβρίου ματαιώνονται λόγω ασθενείας του διδάσκοντος.
Για τις παραδόσεις της Τετάρτης θα βγει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή