ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 30/10/2019
Τίτλος: Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι 2019-2020
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι έχουν οριστεί οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι για το έτος 2019-2020  με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς όλους τους φοιτητές.
Link1: files/acadvisors19-20.xlsx
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή