ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 15/10/2019
Τίτλος: Αναβολή μαθημάτων "Κατεργασίες Διαμορφώσεων"
Περιγραφή: Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα "Κατεργασίες Διαμορφώσεων" του 7ου εξαμήνου δε θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 15/10/2019 και Πέμπτη 17/10/2019 και ώρα 14:00-16:00 μ.μ.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή