ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 8/10/2019
Τίτλος: Ανακοίνωση για συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Εποπτείας της λειτουργίας των εστιατορίων σίτισης των φοιτητών του Π.Θ.
Περιγραφή:
Link1: files/Anakoinwsi_fm.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή