ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 1/10/2019
Τίτλος: ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή: Η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΤΜΜ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:15 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία
Link1: files/ Programme_upodoxi.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή