ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 27/9/2019
Τίτλος: Ανακοίνωση για το μάθημα "Υπολογιστικά Εργαλεία και Λογισμικό στην Επιχειρησιακή Έρευνα"
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος επιλογής "Υπολογιστικά Εργαλεία και Λογισμικό στην Επιχειρησιακή Έρευνα" του 9ου εξαμήνου του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7/10/2019.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή