ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 27/9/2019
Τίτλος: ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Περιγραφή: Ενημερώνουμε όλους τους φοιτητές ότι τα μαθήματα αρχίζουν 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Από τη Γραμματεία
Link1: files/ Programme_TMM.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή