ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 26/9/2019
Τίτλος: Αναβολή μαθήματος «Εισαγωγή στις Θερμικές Επιστήμες» του ΠΜΣ ΑΔΕΣ
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα «Εισαγωγή στις Θερμικές Επιστήμες» του ΠΜΣ ΑΔΕΣ δε θα διεξαχθεί την Τρίτη 1/10/2019. Η έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8/10/2019.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή