ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 24/9/2019
Τίτλος: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ)
Περιγραφή: Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των δικαιούχων δωρεάν σίτισης έως 22/12/2019.
Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που υπέβαλαν την ηλεκτρονική αίτηση για σίτιση, μπορούν να ενημερωθούν αν είναι «δικαιούχοι δωρεάν σίτισης»  με είσοδο στην αντίστοιχη πλατφόρμα (https://merimna.uth.gr). Απαιτείται σύνδεση VPN και οι κωδικοί του ιδρυματικού λογαριασμού στο Π.Θ.
Οι δικαιούχοι φοιτητές δωρεάν σίτισης μπορούν να σιτίζονται από 30/9/2019 και μετά στα κατά τόπους εστιατόρια του Πανεπιστημίου.
Στους δικαιούχους, δωρεάν σίτισης φοιτητές, θα ενεργοποιείται αυτόματα το δικαίωμά στη δωρεάν σίτιση κατά την πρώτη τους προσέλευση στο εστιατόριο και αφού σκανάρουν  την ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) στον ειδικό υπολογιστή (χωρίς να ενεργοποιούν το πάσο στα κατά τόπους γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας).
 
Από τη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή