ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 23/9/2019
Τίτλος: Σίτιση πρωτοετών φοιτητών
Περιγραφή:

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές ακαδ. έτους 2019-2020, ότι θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για χορήγηση δωρεάν σίτισης, μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής-ταυτοποίησης από τις Γραμματείες των Τμημάτων και την απόκτηση των κωδικών του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης σίτισης.

Από τη Δ/νση της Φοιτητικής Μέριμνας

Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή