ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 23/9/2019
Τίτλος: ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020
Περιγραφή: Kαλούνται οι  φοιτητές/τριες  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν σίτιση ακ. έτος 2019-2020, να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://merimna.uth.gr) από σήμερα Δευτέρα 23/9/2019 έως και την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 στις 15:00.
Επίσης οι φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση σίτισης και η αίτησή τους παρουσιάζει εκκρεμότητες να τις τακτοποιήσουν μέχρι την ανωτέρω προθεσμία (25/9/2019), για να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους.
Πέραν αυτής της προθεσμίας καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

Από τη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή