ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 27/8/2019
Τίτλος: Βάση Εισαγωγής 2019
Περιγραφή: Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι η βάση εισαγωγής στο Τμήμα από τις πανελλαδικές εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 είναι 16.120 μόρια  σημειώνοντας πτώση 400 μόρια σε σχέση με το προηγούμενο έτος που η βάση εισαγωγής ήταν 16.520 μόρια.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή