ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 25/7/2019
Τίτλος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020"
Περιγραφή: Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας που θα αποσταλεί στο e-mail: g-mie@uth.gr 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Τρίτη 20 Αυγούστου 2019.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από τη Γραμματεία, μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία (Τρίτη 20 Αυγούστου 2019). 
Link1: files/prokirixineoi19-20.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή