ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 23/5/2019
Τίτλος: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝA ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ"
Περιγραφή: Το τελευταίο μάθημα του Εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Μαΐου και ώρα 9:00-11:00π.μ. στην αίθουσα Προκάτ Β2.
 
Ο διδάσκων
Ι. Λυχναρόπουλος
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή