ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 11/4/2019
Τίτλος: Αναβολή μαθήματος "Μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων"
Περιγραφή: Ανακοινώνεται ότι η διάλεξη του μαθήματος “Μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων” του 6ου εξαμήνου δε θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 11/4/2019 και ώρα 11:00-13:00 μ.μ.
Αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή