ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 10/4/2019
Τίτλος: Πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea 2019
Περιγραφή: Ανακοινώνεται ότι το πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea 2019 είναι ανοιχτό για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από
1 Απριλίου έως 10 Μαίου 2019. 

Το πρόγραμμα DUO-Korea 2019 χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας της Κορέας με σκοπό να ενισχύσει τις ανταλλαγές φοιτητών σε μια ισορροπημένη και μόνιμη βάση, ειδικότερα μεταξύ υποκόων της Κορέας και ευρωπαϊκών χωρών μελών του οργανισμού "Asia-Europe Meeting" (ASEM). 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://osemduo.org ή να επικοινωνήσετε μέσω email: admin2@asemduo.org (Tηλ:+82-2-720-6712).
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή