ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 3/4/2019
Τίτλος: Αναβολή μαθήματος "Προηγμένα Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας"
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα "Προηγμένα Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας" του 8ου εξαμήνου με τον κ. Τσιακάρα δε θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 3/4/2019 και ώρα 16:00-18:00 μ.μ.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή