ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 27/3/2019
Τίτλος: Αναβολή μαθημάτων "Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ"
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι οι διαλέξεις του μαθήματος "Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ" του 2ου εξαμήνου δε θα πραγματοποιηθούν από 1/4/2019 έως και 4/4/2019 λόγω εκπαιδευτικής άδειας της διδάσκουσας.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή