ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 12/2/2019
Τίτλος: Αναβολή μαθήματος «Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ»
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα "Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ" του 2ου εξαμήνου με την κα Καμούτση δε θα διεξαχθεί την Τρίτη 12/02/2019 και την Πέμπτη 14/2/2019. Αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με τη διδάσκουσα.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή