ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 8/2/2019
Τίτλος: Αναβολή μαθήματος "Διαχείριση Ποιότητας"
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα "Διαχείριση Ποιότητας" του 6ου εξαμήνου με τον κ. Παντελή δε θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11/2/2019 και ώρα 16:00-18.00 μ.μ.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή