ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 2/12/2010
Τίτλος: Μετεγγραφές 2010-11
Περιγραφή: Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 142/10-11-2010 συνεδρίασή της ενέκρινε τις παρακάτω μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2010-2011:

1. Κουτσικούλης Κωνσταντίνος του Νικολάου με την κατηγορία «γονείς και τέκνα πολυμελών οικογενειών»
2. Μητσόπουλος Γεώργιος του Αντωνίου με την κατηγορία «φοιτητές ή σπουδαστές των οποίων μέλος της οικογενείας των έχει προβλήματα υγείας»
3. Παπαθανασίου Ελένη του Γεωργίου με την κατηγορία «γονείς και τέκνα πολυμελών οικογενειών»
4. Ροκάς Μιχαήλ του Δημητρίου με την κατηγορία «φοιτητές ή σπουδαστές με αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε άλλο τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ»
5. Τραγανίτης Κωνσταντίνος του Δημητρίου με την κατηγορία «φοιτητές ή σπουδαστές με αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε άλλο τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ»
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή