ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 31/1/2019
Τίτλος: Δήλωση μαθήματος Γαλλικών
Περιγραφή: Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν τα γαλλικά στο εαρινό εξάμηνο:
1) να αποστείλουν email με τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, εξάμηνο και Τμήμα) στη διδάσκουσα κ. Ελισσάβετ Ευδωρίδου (elev@uth.gr)
2)  να προσέλθουν την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου και ώρα 14:45 στην αίθουσα Ι, όπου θα ενημερωθούν από τη διδάσκουσα.

Από τη Γραμματεία
 
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή