ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 11/1/2019
Τίτλος: Αναπληρώσεις μαθήματος "Εφαρμοσμένη Στατιστική Ι"
Περιγραφή: Οι αναπληρώσεις του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Στατιστική Ι» του 1ου εξαμήνου με τον κ. Παντελή θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 15/1/2019 και ώρα 09:00-11:00π.μ. και την Πέμπτη 17/1/2019 και ώρα 09:00-11:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή