ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 8/1/2019
Τίτλος: Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι έχουν οριστεί οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι για το έτος 2019  με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς όλους τους φοιτητές.
Link1: files/acadv2019.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή