ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 7/1/2019
Τίτλος: Αναβολή μαθήματος "Χημεία για Μηχανικούς"
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα "Χημεία για Μηχανικούς" του 1ου εξαμήνου με τον κ. Τσιακάρα δε θα διεξαχθεί αύριο Τρίτη 8/1/2019 και ώρα 11.00-13.00 μ.μ.
Αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή