ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 17/12/2018
Τίτλος: Αναβολή μαθήματος «Γραμμικός Προγραμματισμός»
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα "Γραμμικός Προγραμματισμός" του 3ου εξαμήνου με τον κ. Κοζανίδη δε θα διεξαχθεί την Τρίτη 18/12/2018 και ώρα 18.00-20.00μ.μ.. 
Το μάθημα "Γραμμικός Προγραμματισμός" θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20/12/2018 και ώρα 11.00 π.μ.-14.00 μ.μ.
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή