ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 22/11/2018
Τίτλος: Αναβολή μαθήματος "Βιοτεχνολογία και Εμβιομηχανική"
Περιγραφή: Ανακοινώνουμε ότι τo μάθημα «Βιοτεχνολογία και Εμβιομηχανική» του 9ου εξαμήνου με την κα Μπρούζγου δε θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 22/11/2018 και ώρα 11:00-13:00 μ.μ.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή