ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 29/10/2018
Τίτλος: Αναπλήρωση του μαθήματος «Κατεργασίες Διαμορφώσεων"
Περιγραφή: Ανακοινώνουμε ότι την Παρασκευή 2/11/2018 και ώρα 14:00-16:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος «Κατεργασίες Διαμορφώσεων» του 7ου εξαμήνου με την κα Ζερβάκη στην αίθουσα Προκάτ Β2.

Από τη Γραμματεία

 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή