ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 26/10/2018
Τίτλος: Αναβολή Μαθήματος "Προγραμματισμός Η/Υ"
Περιγραφή: Ανακοινώνουμε ότι τo μάθημα «Προγραμματισμός Η/Υ» του 1ου εξαμήνου με τον κ. Λυχναρόπουλο δε θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 26/10/2018 και ώρα 8:00-10.00.
Το μάθημα θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή