ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 25/10/2018
Τίτλος: Αναβολή Μαθήματος "Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων"
Περιγραφή: Ανακοινώνουμε ότι τo μάθημα «Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων» του 9ου εξαμήνου με τον κ. Τζιουρτζιούμη δε θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 25/10/2018 και ώρα 17:00-21:00 μ.μ.
Το μάθημα θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή