ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 22/10/2018
Τίτλος: Αναβολή μαθήματος «Γραμμικός Προγραμματισμός»
Περιγραφή: Ανακοινώνουμε ότι τo μάθημα «Γραμμικός Προγραμματισμός» του 3ου εξαμήνου με τον κ. Κοζανίδη δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 23/10/2018.
Το μάθημα θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή