ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 9/10/2018
Τίτλος: Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Μετεγγραφών
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής θα υποβάλλονται από την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών.
Link1: files/meteg2018.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή