ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 5/10/2018
Τίτλος: Ενημέρωση σχετικά με το μάθημα "Εισαγωγή στους Επιστημονικούς Υπολογισμούς"
Περιγραφή: Ενημερώνουμε ότι το μάθημα "Εισαγωγή στους Επιστημονικούς Υπολογισμούς" μπορεί να επιλεγεί ΜΟΝΟ από τους φοιτητές του 7ου εξαμήνου, που έχουν περάσει τα προαπαιτούμενα μαθήματα.
Παρακαλούνται όσοι φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων έχουν δηλώσει ήδη το μάθημα να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους μέσω του συστήματος της "Ηλεκτρονικής Γραμματείας".

Ο διδάσκων
Ιωάννης Λυχναρόπουλος
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή