ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 4/10/2018
Τίτλος: Αναβολή μαθήματος "Κατεργασίες Διαμορφώσεων"
Περιγραφή: Ανακοινώνουμε ότι το μάθημα «Κατεργασίες Διαμορφώσεων» του 7ου εξαμήνου με την κα Ζερβάκη δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 4/10/2018 λόγω έκτακτου κωλύματος. Το μάθημα θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Από τη Γραμματεία
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή