ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 1/10/2018
Τίτλος: Αναβολή του μαθήματος "Στοχαστικά Πρότυπα στην Επιχ. Έρευνα"
Περιγραφή: Ανακοινώνουμε ότι oι διαλέξεις του μαθήματος «Στοχαστικά Πρότυπα στην Επιχειρησιακή Έρευνα» του 5ου εξαμήνου με τον κ. Λυμπερόπουλο δεν θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 2/10/2018 και την Παρασκευή 5/10/2018.

Από τη Γραμματεία
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή