ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 12/9/2018
Τίτλος: Έναρξη μαθημάτων Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα αναρτηθεί μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή