ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 10/9/2018
Τίτλος: Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων στο ΠΜΣ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ LOGISTICS"
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων στο ΠΜΣ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ LOGISTICS" παρατείνεται έως την 21η/9/2018.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή