ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 10/9/2018
Τίτλος: Εγγραφές 1ετών φοιτητών
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά έως 17/9/2018 στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων: https://eregister.it.minedu.gov.gr/ 

Θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση από τη Γραμματεία του Τμήματος για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι 1ετείς φοιτητές για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους. 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή