ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 5/9/2018
Τίτλος: Θέση Εργασίας για Κύπριους αποφοίτους
Περιγραφή: Κυπριακή Κατασκευαστική Εταιρεία υψηλής τεχνολογίας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη Κύπριου
αποφοίτου ειδικότητας Μηχανολόγου-Μηχανικού .
Θα προηγηθεί εκπαίδευση του στην Ελλάδα σε ομοειδή εταιρεία διάρκειας 12 μηνών,
πρό της εγκατάστασης του στην Λεμεσό.
Αποστολή Βιογραφικών στο info@bosa.gr
 
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή