ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 28/8/2018
Τίτλος: Βάση Εισαγωγής 2018
Περιγραφή: Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι η βάση εισαγωγής στο Τμήμα από τις πανελλαδικές εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι 16.520 μόρια σημειώνοντας άνοδο 65 μόρια σε σχέση με το προηγούμενο έτος που η βάση εισαγωγής ήταν 16.455 μόρια.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή