ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 2/8/2018
Τίτλος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019"
Περιγραφή: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018.
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος, μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία (Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής
ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, η Γραμματεία του Τμήματος ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το
περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν και δεν δεσμεύεται από την ημερομηνία που
αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
 
Link1: files/prosklisi2018.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή