ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 22/6/2018
Τίτλος: Προκήρυξη νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics"
Περιγραφή: To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics" (ΔΕΑL) για το ακαδημαϊκό έτος 2018‐2019.
Link1: Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων στο ΠΜΣ ΔΕΑL για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Link2: Ιστοσελίδα του ΠΜΣ ΔΕΑL
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή