ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 22/6/2018
Τίτλος: Προκήρυξη νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ανάλυση και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων"
Περιγραφή: To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Ανάλυση και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων" (ΑΔΕΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2018‐2019.
Link1: Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων στο ΠΜΣ ΑΔΕΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Link2: Ιστοσελίδα του ΠΜΣ ΑΔΕΣ
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή