ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 17/5/2018
Τίτλος: Αναβολή μαθήματος "Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Παραγωγής"
Περιγραφή: Η διάλεξη του μαθήματος "Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Παραγωγής" του 8ου εξαμήνου αναβάλλεται σήμερα Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 λόγω ασθενείας του διδάσκοντος.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή