ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 8/5/2018
Τίτλος: ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Περιγραφή: Ενημερώνουμε ότι έγινε η εξής αλλαγή στο πρόγραμμα που αναρτήθηκε τη Δευτέρα 7/5:
Η εξέταση του μαθήματος "Μηχανική Ρευστών ΙΙ" θα πραγματοποιηθεί στις 12/6 και ώρα 12:00μ.μ. αντί για 22/6 και η εξέταση του μαθήματος "Στοιχεία Μηχανών" στις 22/6 και ώρα 12:00μ.μ. αντί για 12/6.

Από τη Γραμματεία
Link1: files/Programme1_ear2017-18.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή