ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 23/3/2018
Τίτλος: Αναβολή μαθήματος "Υπολογιστική Ρευστοδυναμική με Πεπερασμένα Στοιχεία"
Περιγραφή: Ανακοινώνουμε ότι το μάθημα «Υπολογιστική Ρευστοδυναμική με Πεπερασμένα Στοιχεία» του 8ου εξαμήνου με την κα Βλαχομήτρου δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26/3/2018 και ώρα 11:00-13:00μ.μ. 
  
Από τη Γραμματεία
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή