ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 27/2/2018
Τίτλος: Έναρξη μαθήματος «Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων - Εμβάθυνση»
Περιγραφή: Ανακοινώνουμε ότι οι διαλέξεις του μαθήματος «Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων - Εμβάθυνση» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον κ. Καραμάνο θα αρχίσουν την Τετάρτη  7/3/2018. 
Όσοι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα να προσέλθουν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος την Τετάρτη 7/3/2018 και ώρα 17.00-20.00 και να το δηλώσουν στη Γραμματεία μέχρι και 8/3/2018.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή