ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 20/2/2018
Τίτλος: Αλλαγή αίθουσας του μαθήματος "Μηχανική-Στατική"
Περιγραφή: Ανακοινώνουμε ότι το μάθημα «Μηχανική-Στατική» του 2ου εξαμήνου με τον κ. Παπαδημητρίου θα πραγματοποιείται αντί για Τρίτη 8:00-10:00π.μ. κάθε Δευτέρα και ώρα 18:00-20:00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή