ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 6/2/2018
Τίτλος: Αναβολή μαθημάτων κ. Ζούπα
Περιγραφή: Ανακοινώνουμε ότι τα μαθήματα «Φυσική» του 2ου εξαμήνου και «Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους» του 4ου εξαμήνου με τον κ. Ζούπα δεν θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 8/2/2018.
Τα μαθήματα της Παρασκευής 9/2 θα πραγματοποιηθούν κανονικά.
 
Από την Γραμματεία
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή